10 minute cu Dumitru Ciubaşenco. Adresare către persoanele de încredere. 8 ianuarie 2019

În timpul apropiat împreună cu membrii grupului de iniţiativă vom prezenta la consiliul electoral de circumscripţie semnăturile pentru înregistrarea candidaturii mele. Dar noi am hotărât să continuăm şi mai departe colectarea semnăturilor, să nu ne oprim aici. Avem ce spune oamenilor şi dorim să ajungem la fiecare alegător. Vă aştept să ieşiţi la legătură cu mine. Sînt accesibil sau la telefonul mobil 060535340, sau pe conturile lui Dumitru Ciubașenco în reţelele de socializare – pe Facebook și în Odnoklassniki.

Bună ziua, stimaţi prieteni, sînt Dumitru Ciubaşenco.

Добрый день, уважаемые друзья, я Дмитрий Чубашенко,

Mulţi dintre dumneavoastră deja cunoaşteţi că eu mi-am declarat intenţia să candidez la aceste alegeri pentru funcţia de deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe circumscripţia uninominală nr 28 — Chişinău, Rîşcanovca. Este mica mea patrie. Aici eu m-am născut, am mers la şcoală, am întrat la universitate, m-am căsătorit, am înmormîntat părinţii. Este foarte firesc că am ales anume această circumscripţie pentru a participa în scrutinul electoral.

Многие из вас уже знают о моём намерении баллотироваться на этих выборах в Парламент Республики Молдова по одномандатому округу № 28 — Кишинев, Рышкановка. Это моя малая родина. Здесь я родился, ходил в школу, поступил в университет, женился, похоронил родителей. Поэтому советшенно естественно было выбрать именно этот округ для участия в выборах.

Circumscripţia nr. 28 este compusă din două masive locative mari. La Rîşcanovca de sus acestea sînt casele din perimetrul străzilor Bogdan Voievod, Alecu Russo, Dimo, Studenţilor şi Florilor. La Poşta Veche este vorba de casele din perimetrul străzilor Calea Orheiului, Iazului, Ceucari, Gheorghe Madan, Socoleni, Doina. Detaliile le puteţi afla pe Internet sau dacă veţi ieşi la contact cu mine sau oamenii din echipa mea.

Округ № 28 состоит из двух крупных жилых массивов. На верхней Рышкановке это дома внутри периметра улиц Богдан Воевод, Алеку Руссо, Димо, Студенческой и Флорилор. На Старой Почте это дома внутри периметра улиц Каля Орхеюлуй, Язулуй, Чеукарь, Георге Мадан, Соколень, Дойна. Более подробную информацию вы сможете узнать в Интернете или если выйдите на контакт со мной или с людьми из моей команды.

Am depus documentele la consiliul electoral de circumscripție. În prezent împreună cu membrii grupului de iniţiativă colectăm semnături pentru înregistrarea mea în calitate de candidat.

Я подал документы в окружной избирательный совет. В настоящее время вместе с членами инициативной группы мы собираем подписи для моей регистрации в качестве кандидата.

Acum mă adresez către dumneavoastră cu următoarea propunere – către acei care aţi citit articolele mele din presă, care aţi vizionat pe Internet emisiunile mele „10 minute cu Dumitru Ciubaşenco” – să fiţi în această campanie electorală persoanele mele de încredere.

Сейчас я хочу обратиться к вам со следующим предложением – к тем из вас, кто читал мои статьи в прессе, кто смотрел в интернете мои видеовыпуски «10 минут с Дмитрием Чубашенко», – стать в этой избирательной кампании моими доверенными лицами.

Din start vreau să vă atrag atenţia asupra câtorva aspecte:

Со старта хочу обратить ваше внимание на несколько моментов:

Primul lucru de care trebuie să ţineţi cont este să nu vă fie teamă şi să nu vă fie ruşine să fiţi persoana de încredere a unui candidat din opoziţie. Subliniez în mod special: sînt un candidat tare incomod pentru partidele din sistemul statului capturat al oligarhului Vladimir Plahotniuc – Partidului Democrat de la guvernare, partidele din opoziţia aşa-numită sistemică: socialiştii, Şor. Dacă cineva dintre dumneavoastră este gata să mă ajute în asemenea condiţii – vă voi fi recunoscător.

Первый момент, который следует учесть, это то, что вам не должно быть ни страшно, и не стыдно считаться доверенным лицом кандидата от оппозиции. Хочу особо подчеркнуть: я крайне неудобный кандидат для партий из системы нынешней «банановой республики», её еще называют «захваченным государством — системы, которую создал олигарх Владимир Плахотнюк. Речь о правящей Демократической партии, а также о партиях из так называемой системной оппозиции: социалистах, Шоре. Если кто-либо из вас готов поддержать меня в таких условиях – буду вам крайне признателен.

Al doilea aspect este legat de partea financiară sau, mai corect spus, de lipsa părţii financiare. Spre deosebire de candidaţii democraţilor, socialiştilor sau ai lui Şor, care operează cu sume impunătoare de bani, eu nu dispun de finanţe nici pentru bilborduri, nici pentru spoturi cu publicitate electorale la televiziune şi radiou, nici pentru agitatori. Acei dintre dumneavoastră care veţi dori să deveniţi persoanele mele de încredere va trebui s-o faceţi pe bază de voluntariat, gratis.

Второй момент связан с финансовой стороной вопроса или, если говорить точнее, с отсутствием финансовой стороны. В отличие от кандидатов от демократов, социалистов или Шора, которые располагают внушительными денежными средствами, я не располагаю финансами ни на билборды, ни на предвыборные рекламные ролики по телевидению и радио, ни на агитаторов. Те из вас, кто согласится стать моими доверенными лицами, должны будут делать это на добровольной основе, бесплатно.

Vorba ceea, bogaţii n-au decât să se distreze după bunul său plac – noi însă, cei care trăim din munca noastră, haideţi să încercăm să ne susținem unii pe alţii.Din partea mea vă pot garanta o mare şi sinceră mulțumire.

Как говорится, у богатеньких свои причуды, пусть резвятся. Мы же с вами – те, кто привык жить на заработанное, – давайте попробуем поддержать друг друга. Со своей стороны могу гарантировать вам огромную и сердечную благодарность.

În timpul apropiat împreună cu membrii grupului de iniţiativă vom prezenta la consiliul electoral de circumscripţie semnăturile pentru înregistrarea candidaturii mele. Dar noi am hotărât să continuăm şi mai departe colectarea semnăturilor, să nu ne oprim aici. Avem ce spune oamenilor şi dorim să ajungem la fiecare alegător.

В ближайшее время вместе с членами инициативной группы мы представим в окружную избирательную комиссию подписи для регистрации моей кандидатуры.
Но мы решили продолжить сбор подписей, не останавливаться на достигнутом. У нас есть, что сказать людям, и мы хотим дойти до каждого избирателя.

Aceste fiind spuse, vă aştept să ieşiţi la legătură cu mine. Sînt accesibil sau la telefonul mobil 060535340, sau pe conturile lui Dumitru Ciubașenco în reţelele de socializare – pe Facebook și în Odnoklassniki.

Итак, буду ждать вашего выхода на связь со мной. Я доступен или по мобильному телефону 060535340, или на аккаунтах Дмитрия Чубашенко в соцсетях – в Фейсбуке и Одноклассниках.

Sînt disponibil pentru întâlniri şi pentru răspunsuri la întrebări.

Я доступен для встреч и для ответов на вопросы.

Mizez pe sprijinul dumneavoastră, prieteni. Şi vă mulţumesc anticipat.

Я рассчитываю на вашу поддержку, друзья. И заранее вас благодарю.